Äldreboende i Överlida hotas av nedläggning

Äldreboendet Toftalyckan i Överlida är nedläggningshotat. Få gamla gör det dyrt att driva men protesterna är starka.

Turerna kring Toftalyckans äldreboende i Överlida söder om Svenljunga går vidare. Det är det så kallade särskilda boendet, där de boende får vård dygnet runt, som kan komma att läggas ner.

Det är dyrt att driva detta eftersom det kräver nattpersonal och de boende är relativt få. Men nedläggning är ingen bra idé, tycker Maj-Britt Johansson som bor där idag:

- Nej, det vore inte bra. Nu har vi ju nära tillvåra anhöriga som kan hälsa på. En flytt skulle göra det mycket sämre, säger Maj-Britt.

Socialnämnden i Svenljunga väntas ta ställning i frågan om Toftalyckans framtid den 12 december.

En tänkbar lösning är att göra om Toftalyckan till ett så kallat trygghetsboende, där de boende endast har vård under dagtid. Men då skulle de flesta som i dag bor på Toftalyckan bli tvungna att flytta, konstaterar Ellbjörg Jonasen, som jobbar på boendet.Hon tycker att boendet ska vara kvar som det är, att de gamla har rätt att vårdas och bo på hemorten.