Karlstadsborna nöjda med sin kommun

Karlstadsbor är nöjdare med sin kommun än genomsnittet. Det visar den medborgarundersökning som gjorts av Statistiska Centralbyrån