Linköpingselever behöver stöd med läsning

Femton procent av eleverna i gymnasieskolan i Linköping behöver lässtöd. Det är en liten ökning jämfört med tidigare år

För sjunde året i rad har Dyslexicentrum genomfört ett gemensamt lästest i årskurs 1 på samtliga gymnasieskolor i Linköping.

Studien visar att det är stora skillnader mellan könen. Tio procent av flickorna och tjugo procent av pojkarna är i behov av stöd.

Resultaten kan påverkas av hur stor andel elever som har annat modersmål än svenska. Ett lågt resultat för dessa elever behöver inte betyda att de är svaga läsare, utan kan i stället bero på svårigheter att förstå ord.