Fler fartgupp inom kort

Halmstad kommun ska anlägga fler fartgupp för att förbättra trafiksäkerheten över Slottsmöllebron i Halmstad.

Som SR Halland berättat tidigare i veckan har oroliga föräldrar reagerat på att bron är smal och hårt trafikerad vilket gör det farligt för eleverna att ta sig över Slottsmöllebron bron när de ska till skolan.

Enligt Alf Andersson, tekniska nämndens ordförande, ska kommunen sätta dit fler fartdämpande hinder före jul. Däremot finns det inga planer på att bygga en ny bro eftersom inga pengar finns avsatta för det.