Prishöjning för att rädda mjölkbönder

För tredje gången på bara några månader höjer Norrmejerier ersättningen till sina mjölkbönder. Därmed kommer avräkningspriset till Norrbottens och Västerbottens mjölkbönder bli ett av de allra högsta i landet.

Och det här gör Norrmejerier i ett försök att vända utvecklingen med antalet mjölkbönder minskar drastiskt.

Bara i år har 78 av närmare 500 kvarvarande mjölkbönder bestämt sig för att sluta med mjölkproduktionen.

Till den första januari kommer avräkningspriset till bonden höjas med 25 öre till 3,63 kr per liter mjölk.

Bosse Rasmussen, vd för Norrmejerier, säger att  ersättningshöjningen på drygt 30 procent till medlemsbönderna beror på att föreningen, genom förhandlingar med handeln, lyckats få till stånd prishöjningar på produkterna för första gången på fyra år. Det råder för närvarande brist på lokalproducerad mjölk i butikerna och Norrmejerier har fått kvotera bland kunderna och sina produkter.

- Det är första gången jag varit med om det, säger Bosse Rasmussen, vd för Norrmejerier.