Fackeltåg mot mäns våld

Umeå är en av 26 orter i landet där det idag går ett fackeltåg med syfte att öka engagemanget och kunskapen i frågor om mäns våld mot flickor, pojkar, kvinnor och män.
Lars-Gunnar Skoog, idrottslärare i Umeå ska tala på torget:

”Samling mot mäns våld” planerar en årligt återkommande kampanj som startar i år och Umeå är den enda orten i länet där man idag samlas för att manifestera.
Syftet med kampanjen är att öka engagemanget och kunskapen i frågor om mäns våld mot flickor, pojkar, kvinnor och män. Fackeltåget avgår klockan 13.30 från Mimerskolans grusplan för att tåga till Rådhustorget där det blir tal.
 Eva Andersson, (s) ordförande i Socialnämnden i Umeå är en av talarna liksom idrottsläraren Lars-Gunnar Skoog från Bräntbergsskolan.