Färre flyktingar till Göteborg

Det blir inte riktigt så många nya flyktingar i Göteborg i år som kommunen trott. Framöver föreslås även att färre flyktingar ska tas emot i Göteborg.

Enligt stadskansliet kommer Göteborg att ta emot cirka 1500 flyktingar i år, flera hundra färre än i tidigare prognoser, men fortfarande ett par hundra fler än Integrationsverket begärt.

Stadskansliet föreslår nu minskat flyktingmottagande i Göteborg de närmaste två åren på grund av den ansträngda bostadssituationen.

Kommunstyrelsen i Göteborg får i nästa vecka ta ställning till om det ska räcka med att ta emot 2000 flyktingar - 800 färre än Integrationsverket föreslagit.