Helsingborgsskolor får kritik

Arbetet mot mobbning på skolorna i Helsingborg får kritik. I en färsk rapport från stadsrevisorerna får skolorna underkänt på flera punkter.

Kritiken mot Helsingborgsskolorna handlar bland annat om att skolorna inte följer de riktlinjer som skickas ut från skol- och fritidsförvaltningen.

– Det får inte lov att vara så här och vi ska gå ut med information till skolorna om att de måste följa de regler som finns, säger folkpartisten Christer Rasmusson, ordförande i skol- och fritidsnämnden i Helsingborg.

Var tionde elev mobbad
I våras presenterades en undersökning som gjorts bland gymnasieskolorna i Helsingborg. Den visade att många elever kände sig mobbade.

Siffrorna skiljde sig mellan skolorna, men i snitt uppgav ungefär var tionde elev att de blivit mobbade. Många elever tyckte också att skolorna inte gör nog för att bekämpa mobbningen.

På International School of Helsingborg var siffrorna högst, där sa var femte elev att de utsatts för mobbning.

Ny arbetsmetod mot mobbning
Christer Rasmusson lyfter fram att man nu på grundskolan arbetar med en ny metod mot mobbning, Olweusprogrammet.

– Det är en vetenskapligt baserad metod för att jobba mot mobbning och det kommer efterhand att införas på gymnasieskolan också.