Anorexiklinik behövs i norra länet

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Kalmar län vill att också den norra länsdelen ska få specialiserad hjälp till personer med ätstörningar.

Sen några år tillbaka finns en ABC-klinik - ett centrum för anorexi och bulimi i Kalmar - men trycket på den, bland annat från personer från norr, är stort.

Bo Lundin är verksamhetschef inom BUP i länet och han säger till Sveriges Radio Kalmar att någon form av motsvarande organisation också måste inrättas i norr.

- Vi ser att hela länet bör få en specialiserad vård och behandling, och framförallt då handlar det om unga flickor, säger Bo Lundin.

I dag behandlas personer med ätstörningar i norr inom den ordinarie BUP-verksamheten och enligt Bo Lundin fungerar det bra, men det behövs extra insatser.