Långa väntetider till BUP i Trelleborg

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, BUP, i Trelleborg får nu hård kritik av Socialstyrelsen. Barnen kan i vissa fall få vänta i upp till två år på en diagnos.

– Det är inte bra för barnen för det är viktigt att de kommer till så fort som möjligt, säger Anitha Algotsson, chef för specialistmottagningarna på Trelleborgs lasarett.

Hon säger att de lyckats korta köerna något men fortfarande är väntetiderna för långa.

Anitha Algotsson hoppas nu på mer pengar från Region Skåne, men ett av de största problemen är att få tag på läkare som vill jobba på barn- och ungdomspsykiatrin.

– Det är inte bara ett regionalt fenomen utan ett nationellt problem att det finns en jättestor brist på barn- och ungdomspsykiatriker.

Ett förslag som socialstyrelsen kommer med är att barn- och ungdomspsykiatrin i Trelleborg ska läggas under en annan klinik, till exempel UMAS i Malmö, något som Anitha Algotsson är tveksam till.

– Jag ser inte det som en lösning på läkarbristen.