Dryg miljon till forskning om lokalt klimatarbete

En statsvetare vid Örebro Universitet har fått 1,2 miljoner kronor, för att forska om kommunal miljöpolitik.

Det är det statliga forskningsrådet Formas som delar ut pengarna till Mikael Granberg, som ska försöka ta reda på hur klimatfrågan hanteras i Sveriges kommuner.

Han tycker själv att klimatfrågan har hård konkurrens med många andra frågor inom den kommunala politiken, men att det ändå är viktigt att lokala politiker engagerar sig och driver klimatfrågan.

Mikael Granberg kommer så småningom att välja ut en stor, en liten och en medelstor kommun att titta närmare på.