Kommunen backar inte om Slite hamn

Gotlands kommun håller fast vid att det är rätt att låta det rysk-tyska gasbolaget Nordstream stå för en stor del av kostnaderna vid upprustningen av Slite hamn.

Kommunen skriver i sitt yttrande till länsrätten att inget formellt fel begicks när tekniska nämnden beslutade om det här.

Men beslutet i nämnden har överklagats av flera personer. De som klagat har bland annat ifrågasatt varför ärendet avgjorts i tekniska nämnden och inte i kommunfullmäktige.

Nu ska länsrätten pröva om något formellt fel begicks när beslutet togs.