Länsstyrelsen vill inte släppa taget

Landshövding Bo Könberg i Sörmland vill inte att funktioner inom länsstyrelsen ska flyttas och i stället koncentreras till Stockholm.

Körkortsfrågor, frågor om yrkesmässig trafik och byggstöd är exempel på ärenden som måste finnas tillgängliga inom rimliga avstånd, anser Bo Könberg.

Han är inte heller övertygad om att handläggningstiderna blir kortare i en större organisation.