Seniorer som styrketränar mår bättre

Varje vecka går minst 1000 seniorer på olika gruppledda träningspass i Stockholm stads träningsanläggningar - och nästa år har kommunfullmäktige bestämt att staden ska satsa lite extra på att informera äldre om vikten av att träna.

Kerstin Andersson och Gunnel Gissberg är två av de pensionärer som regelbundet går och tränar styrketräning på Högdalens sim- och idrottshall. De har tränat i mellan 15 och 20 år...

- Det har jag sagt att det är nog det sista jag ska sluta med, för jag tycker att det ger mycket. Och sen tycker jag det är trevligt med den här gruppen, att man träffas, säger Kerstin Andersson.

- Jag har tränat här i 20 år och det har varit fantastiskt för mig. Jag vet inte hur jag skulle vara om jag inte hade varit här och tränat, det är ju otroligt, säger Gunnel Gissberg.

De två brukar bland annat gå på morgonklubben, en särskild verksamhet för seniorer i Stockholms stad. Grupperna har en ledare som hjälper deltagarna till rätta i gymet, leder gemensam stretch efteråt och det hela avslutas med fika. Ledare för just deras grupp är Gunilla Holmström.

- Det är en jättehärlig, trevlig seniorgrupp, säger hon.

Kan du se under den här tiden du har sett dem att den ger effekt, den här träningen?

- Ja, absolut. De blir ju mycket, mycket starkare. De orkar mycket mer. Och många av dem vet jag har haft lite problem med hjärtat och högt blodtryck och så vidare, men de håller det på... De håller sig mycket mer friska om jag säger så, genom träningen

Forskning har också visat att kondition- och styrketräning är bra på äldre dagar. Det kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, och att bygga upp muskler och förbättra rörligheten kan också förebygga fallolyckor och andra skador.

Träningen hjälper en också att helt enkelt hålla igång, säger Gunnel Gissberg.

- Det gör det ju, det är ju givet, säger hon.

Maria Blomquist