Många bekämpningsmedel funna i frukt

Nästan hälften av alla frukter och grönsaker som säljs i Europa innehåller rester av miljögifter, visar en EU-rapport. I fem procent av all frukt och grönt överskrids gränsvärdena för hur mycket bekämpningsmedel de får innehålla.

- Det är deprimerande för det finns ju så lite ekologiskt att köpa. Vad ska man göra? Barnen vill ha frukt, man vill själv ha grönsaker. Så man köper ju ändå tyvärr, säger Charlotta, som står vid grönsaksdisken i en livsmedelsaffär i Stockholm.

EU:s rapport bygger på över 62 000 prov i hela EU från 2005. Varannan frukt och grönsak innehöll rester av bekämpningsmedel, vilket är en högre siffra än för tio år sedan.

Överskrider gränsvärdena
De nya siffrorna visar att var tjugonde frukt eller grönsak överskrider gränsvärdena för vad som är tillåtet.

- Jag köper grönsaker i alla fall. Däremot skulle jag gärna se ett större utbud på bra ekologiska grönsaker, säger Charlotta.

Arne Andersson, enhetschef på Livsmedelsverket, säger att det här inte påverkar råden man ger till konsumenterna.

Rekommendationerna kvarstår
– I sig finns det ingen anledning att se över rekommendationerna. Vi är tydliga och Livsmedelsverkets budskap till konsumenten är att man ska öka sitt intag av frukt och grönt. Man ska helst äta ett halvt kilo om dagen.

– Det tar hänsyn till de eventuella risker som kan finnas med rester av bekämpningsmedel. Vår bedömning är att det inte påverkar vårt huvudbudskap som är att vi ska öka vår konsumtion.

Värst är halterna generellt i vindruvor, päron och citrusfrukter. Även om man skalar får man inte bort allt, säger Arne Andersson.

Köpa ekologiskt
För att undvika bekämpningsmedel ska man köpa ekologiskt.

– De ekologiska produkterna innehåller nästan aldrig rester av bekämpningsmedel. Det är ju kravet på ekologisk odling att man inte ska få använda bekämpningsmedel och vi tittar på de ekologiska produkterna och de klarar sig väldigt bra. Det är mycket, mycket sällan vi hittar några rester utav bekämpningsmedel där.

– Ett annat sätt är att välja svenskt när det är möjligt. Genomgående kan man säga att det svenska innehåller färre medel och mindre ofta rester, säger han.

Daniel Värjö
daniel.varjo@sr.se