Gav för hög dos av antidepressiv medicin

Fem patienter vid ett sjukhus i Norrbotten har fått alltför höga doser av antidepressiva läkemedel. För en av patieterna var dosen till och med så hög att den nästan var giftig.

Därför ger nu Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd den ansvarige läkaren en varning.

Felen är allvarliga, enligt nämnden som kritiserar läkaren för att han trappat upp doseringen alltför snabbt. I ett av fallen ska en ung mansom aldrig tidigare varit i kontakt med psykiatrin och som inte var våldsam av sig, ha behandlats med en mycket hög dos av läkemedel som ska ges mot allvarliga psykoser.

Det var verksamhetschefen på sjukhusen som anmälde läkaren. Läkaren stängdes av från sin tjänst.