Gerdas grundstötning utredd

Det var kraftig avdrift och skymd sikt vid styrplatsen som gjorde att Briggen Gerda med 44 passagerare ombord gick på grund vid Bellonagrundet utanför Öregrund den 18 augusti.

Det uppger Sjöfartsinspektionen i sin haverirapport som nu är klar.
Inspektionen påpekar också att Sjöräddningscentralen borde ha larmats direkt efter olyckan och att grundstötningen kunde ha undvikits om Gerdas moderna navigationsutrustning verkligen hade använts.
Ingen människa skadades vid olyckan.