Överåklagare kan tänka sig kronvittnen

Om kampen mot korruption och organiserad brottslighet ska bli effektiv krävs en ny central polis- och åklagarorganisation. Det anser överåklagare Christer van der Kwast vid Riksenheten mot korruption. I Ekots lördagsintervju efterlyste han också så kallade åtalsuppgörelser då man kan ge strafflindring till kronvittnen om de vittnar mot sina medbrottslingar.

– Jag tror att tiden är kommen för att titta på det här problemet igen, alltså något slags åtalsuppgörelse just för att föra utredningar snabbt till målet på ett rimligt sätt, säger Christer van der Kwast.

Överåklagare Christer van der Kwast vill att regering och riksdag på nytt ska pröva möjligheten att införa ett svenskt kronvittnessystem.

Efter amerikanskt mönster
Det skulle efter amerikanskt mönster innebära att exempelvis en person i en företagsledning skulle kunna få väsentligt lägre straff om den personen vittnar mot sina arbetskamrater om mutor och korruption eller om en avhoppare i ett mc-gäng vittnar om utpressning och våldsbrott.

Strafflindringen skulle kunna förhandlas fram med åklagaren även om kronvittnet självt haft en viktig roll i själva brottsligheten.

van der Kwast menar också att det inte räcker med lösa samarbetsprojekt.

Centrala enheter
Det krävs centrala operativa enheter med poliser och experter under ledning av en åklagare för att få ökad effektivitet i kampen mot organiserad brottsligheten.

– Jag kanske är för otålig och resultatinriktad. Jag tycker nog att man bör ha en klarare linje vem som bestämmer vad som ska göras och när och hur det ska göras. Det viktiga från mitt sätt att se är att man har en operativ styrning i den meningen att resurser och ansvar ska följas åt och man ska ha så korta linor som möjligt mellan att man beslutat om en åtgärd till att den kan genomföras och man ska ha styrsel på resurserna. Myndighetsorganisationen i dag ger inte utrymmne för det, säger Christer van der Kwast.

Thomas Nordegren
thomas.nordegren@sr.se