"För få specialistläkare i landstinget"

Landstinget har inget samlat grepp över utbildningen av specialistläkare och saknar framförhållning inför de kommande pensionsavgångarna. Det menar landstingets revisorer som i en rapport kritiserar bristen på uppföljning av den idag helt decentraliserade verksamheten.

- Problemet är att man inte säkerställer försörjningen på sikt. Det är ett gemensamt ansvar att utbildningen kommer till stånd och att vi får tillräckligt många specialister. Idag görs ingen uppföljning för att se om det sker, säger Calle Åkerstedt, ordförande i landstingets revision.

Bristen på specialistläkare, st-läkare, är redan stor inom vissa områden. I och med de stora avgångar som väntar framöver kommer bristen bli ännu mer akut. I rapporten pekar revisorerna på att den decentraliserade modell Uppsalas landsting använder sig av, där avdelningarna helt bestämmer själva hur många och när de ska utbilda specilister, inte följs upp och utvärderas centralt. Det gör att landstinget helt enkelt inte vet var det kommer bli brist på specialister framöver, eller så blir det obalans.

Brist en längre tid
Nicklas Abrahamsson utbildar sig just nu till specialistläkare i endokrinologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala, och han menar att bristen på överblick av st-utbildningen har märkts under en längre tid.

- Det anställs någon st-läkare här och var, men det finns inget system att man tar in nya st-läkare med jämna mellanrum. Det verkar vara styrt av hur budgeten går på de olika ställena. Känslan man har är att det alltid är en brist på st-läkare, just därför, säger Nicklas Abrahamsson.

För att det ska fungera vill Calle Åkerstedt ha bättre planering.

- Då ska man i budget säkerställa att utbildning av specialistläkare sker i den omfattning och inriktning som krävs för alla specialiteter. Så görs inte idag, säger Calle Åkerstedt, ordförande i landstingets revision.

Klara Johansson
klara.m.johansson@sr.se