Uppsala kommun ändrar syn på flygmekanikerutbildning

En utvärdering som gjorts av den uppmärksammade flygmekanikerutbildningen på Fyrisskolan i Uppsala, visar att kommunen nu ändrat uppfattning om vad som krävs för att få certifiering enligt EU:s krav.

Uppsala kommun försökte under åren 2005 och 2006 att få till stånd en certifiering av flygmekanikerutbildningen på Fyrisskolan, och anlitade Uppsala Airs vd Mattias Sjölund som konsult för att ordna certifieringen. Både Mattias Sjölund och företrädare för Uppsala kommun hävdade att en certifiering var nära förestående.

Men då Upplandsnytt undersökte saken och gjorde förfrågningar hos luftfartsstyrelsen visade det sig att en certifiering är en process som normalt tar kanske två eller tre år från det att en ansökan lämnats in.

Certifiering tar längre tid
Efter Upplandsnytts rapportering gjorde kommunrevisionen en granskning av flygmekanikerutbildningen, där det slogs fast att, ”ansvariga inom uppdragsledningen och skolledning har saknat tillräckliga kunskaper om vad som krävs för en certifiering”. Nu har en ny utvärdering gjorts av kommunen och där sägs det att tre år är en rimlig tid att räkna med för en certifiering.

Det konstateras också att det krävs stora investeringar och ökade driftkostnader för att klara en certifiering. Samtidigt sägs i rapporten att eleverna har goda möjligheter att få jobb även utan en certifiering av utbildningen. Uppsala kommun ska nu ta ställning till vilka slutsatser som ska dras av den nya rapporten.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se