Seglivad namntvist mot lösning

Ett av de mest seglivade tvisterna i Mark verkar nu äntligen börjar få en lösning. Det handlar om adresserna på landsbygden.

Efter flera års enträget arbete i Öxabäck där protesterna blev störst har nu kommunen och Öxabäcksborna börjat prata samma språk. Det här kan också innebära att andra orter i kommunen också kan få ändra sina adresser.

Det var för tio år sedan som Marks kommun påbörjade arbetet med att göra om adresserna på landsbygden. Ju fler socknar som fick nya adresser desto större blev protesterna och när man kom till den sista orten, Öxabäck, ja då tilltog protesterna och nådde stormstyrka.

Ledningen för plan och byggkontoret som ansvarade för adressändringarna insåg inte protesternas kraft, det gjorde däremot de båda kommunalråden Pelle Pellby (s) och Lars Olof Johansson (c) som såg till att det sköts till nästan en halv miljon kronor för att se över en del av adresserna.

Lars Olof Johansson son, Pontus Johansson (c) som sitter i den politiska ledningen för plan och byggkontoret har arbetat hårt för att en översyn skulle ske, trots att tjänstemän hittade omständigheter som försenade översynen. 

Nu äntligen är det på gång och Bengt Bengtsson får tilbaka sitt gamla gårdsnamn Fagerhult. Och det kan ge andra hopp om ändringar.

                                         Pär Sandin
                                               par.sandin@sr.se