Arosfixaren kommer till servicehusen

Snart kan även de västeråsare som bor på servicehus få hjälp av den så kallade Arosfixaren.

Hittills har Arosfixaren, som hjälper äldre över 67 år med vardagssysslor, bara hjälpt personer som bor kvar hemma.

Syftet med Arosfixaren är att förebygga fallolyckor bland äldre, och det man hjälper till med är exempelvis att byta glödlampor och hänga upp gardiner.

- Det här är mycker uppskattad tjänst av dem som idag har möjlighet att utnyttja den. Deras förnöjsamhet med tjänsten har väl spridit sig till dem som bor i servicehus, som också önskar få del av den, säger Bengt-Åke Nilsson (fp), ordförande i äldrenämnden i Västerås.

- Bakgrunden är ju att när servicehusen introducerades i Västerås för 35-40 år sedan så fanns det på de flesta av dem en vaktmästare som hjälpte till med just de här göromålen. Numera tror jag inte det finns någon enda vaktmästare på våra servicehus, säger Bengt-Åke Nilsson till P4 Västmanland.

Enligt Bengt-Åke Nilsson är Västerås stad beredd att tillsätta ytterligare en fixartjänst, men innan man gör det ska kommunen kontrollera vilka avtal man har med servicehusen; dvs om servicehusen är skyldiga att ge samma service som Arosfixaren.

Om det visar sig att så inte är fallet ska kommunen anställa ytterligare en Arosfixare, som ska hjälpa äldre på servicehusen.

Tjänsten kommer att kosta kommunen 600 000 kronor per år, men Bengt-Åke Nilsson tycker att det är välsatsade pengar:

- Jag är övertygad om att vi på det här sättet gör att gamla västeråsare slipper många fallskador helt enkelt.

- Ja, alltså: två lårbensbrott så är det här finasierat, säger Bengt-Åke Nilsson till P4 Västmanland.

Så en fallskada skulle kosta ungefär 300 000 kronor?

- Ja, alltså vi sparar åt landstinget. Men det är ju skattefinasierat, så det ska vi väl inte bråka om. Det är väl bra att även landstinget kan minska sina kostnader, säger Bengt-Åke Nilsson (fp), ordförande i äldrenämnden i Västerås.

Beslut om en tredje så kallad Arosfixare kommer troligen att fattas i januari.