Smutsiga läskslangar på krogar i Lund

Flera krogar i Lund slarvar med rengöringen av vattenslangar och munstycken när de serverar läsk och vatten. Enbart två av 25 krögare som granskats av miljöförvaltningen sköter rengöringen på ett riktigt sätt och fem av proven har bedömts som otjänliga.

– Det indikerar ju på att rengöringen inte är den bästa och att vissa krogar inte förstår att man måste göra rent i munstycket och ledningarna. Läskextrakt innehåller mycket socker och det är näring för en bakterie, säger Klaus Karlsson, livsmedelsinspektör i Lund.

I de otjänliga proverna är det koliforma bakterier man har hittat, bakterier som i värsta fall kan orsaka magsjuka. Men rutinerna för rengöring är bristfälliga på i stort sett alla krogar man kontrollerat.

Det är första gången i Skåne man genomför kontroller på just vatten och läskhantering för normalt är det matvaror som rutinmässigt kontrolleras. Men efter det här anmärkningsvärda resultatet hoppas Klaus Karlsson att fler tar efter.

– Ja jag hoppas att fler kommuner går vidare med det här.