Kvinnofestation mot mäns våld

På söndagen inföll den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Något som tjejjouren Vulcana i Gävle uppmärksammade redan på lördagskvällen med fackeltåg och - som gruppen föredrar att uttrycka det - en ”kvinnofestation” mot det våld män riktar mot kvinnor.

Ungefär 50 personer gick med i det tysta fackeltåget som ringlade från Södermalmstorg till Stortorget i Gävle.
Senare anslöt några fler som hörde dikter, tal och musik - allt för att uppmärksamma det stora problemet med mäns våld mot kvinnor. Ett stort samhällsproblem som inte syns.
Arrangören Klara Westerlund från kvinnojouren och tjejjouren Vulcana i Gävle var efteråt ganska nöjd med uppslutningen.
- Det är fint att så många ställde upp. Men problemet berör ju alla, så visst skulle jag ha önskat att ännu fler hade kommit, säger hon.