Lov kan anpassas efter religiösa högtider

Barn- och ungdomsnämnden i Linköping ska utreda om man ska anpassa läsåret i skolorna efter religösa högtider.

Det är socialdemokraterna som har föreslagit i en motion att man ska se över behovet och möjligheten att anpassa ett mindre antal av kommunens lov- och studiedagar efter religiösa minoriteters högtider.