Slakttransporterna riskerar att försvinna

LivsmedelsjättenScan överväger att upphöra med sina slakttransporter i vissa glesbygdsområden. Det skulle innebära ”ett dråpslag” mot köttproducenterna i glesbygden, säger både köttbönderna själva och deras egen branschorganisation Swedish meats.

Det finns risk för att Scan kommer sluta hämta slaktdjur i områden som inte är utpräglade jordbruksbygder. Det signalerar Scans VD Magnus Lagergren i en intervju med tidningen Land Lantbruk.
Det skulle emellertid innebära ett hårt slag mot glesbygden och dom öppna landskapen menar köttböndernas egen branschorganisation Swedish meats - eftersom de flesta lantbrukare saknar alternativ till Scans slakttransporter.
I Bollnäs planeras det redan för ett lokalt slakteri som välkomnas av ortens bönder, men lantbrukaren Irene Frank i Bollnäs förslår ändå ett tredje alternativ:
- Det viktiga är att djuren kan avlivas redan på gården, utan stressande transporter.
De kylda kropparna kan sedan utan kvalitetsförluster transporteras hur långt som helst, hävdar hon.