Köping vill ta emot fler flyktingar

Köpings kommun vill ta mot fler flyktingar nästa år, dubbelt så många som i år. En orsak är att man gissar att flyktingströmmen till Sverige kommer att öka, bland annat på grund av kriget i Irak.

Köping har - precis som alla kommuner i länet - avtal med Migrationsverket om att ta emot flyktingar som har fått uppehållstillstånd.

Enligt avtalet mellan kommunen och staten så ska Köping i år ta emot 30 flyktingar, och genom att ha ett avtal med staten så kan kommunen få ersättning för de extrakostnader man har för bostäder, undervisning m.m.

Men i praktiken så tar man redan i dag emot 60 flyktingar, så vad man vill göra är att få ett avtal som stämmer bättre överens med det antal som verkligen kommer. För det blir knappast färre nästa år.

Migrationsverket spår att det kommer att behövas 33 000 introduktionsplatser nästa år, jämfört med de 23 000 som Sverige har i år. Det är några länder som står för största delen av flyktingarna: Somalia, Afghanistan och Irak, landet som av allt att döma har en bra bit kvar till fred.