Weiman lyssnar på utbildningskritik

Landstingsledningen ska se över hur utbildningen av specialistläkare fungerar, efter den kritik som revisorerna kommit med. 

- Vi ska granska frågan noga, och ta fram förslag på hur vi kan göra förbättringar, säger Erik Weiman, moderat ordförande i landstingsstyrelsen.

Som Upplandsnytt tidigare berättat menar revisorerna att landstinget inte har full kontroll när besluten om st-tjänster fattas ute på avdelningarna. Revisorerna påpekar bland annat att följderna kan bli att det blir får för få specialister.

- Enligt vår uppfattning är det uppenbart landstingsstyrelsens ansvar att säkerställa det här på sikt. Det gör man inte genom att decentralisera och inte fråga efter resultatet, säger Calle Åkerstedt, ordförande i landstingsrevisionen.

I rapporten kritiseras landstinget för att inte tillräckligt långsiktigt planera inför det stora antal specialister som om några år går i pension, och inte heller idag ha kontroll på när och var specialister utbildas i landstinget.

- Det är jättebra att vi uppmärksammas på problem som vi sedan kan vidta åtgärder för att rätta till. Idag har jag inga färdiga åtgärder. Vi ska granska frågan noga, och ta fram förslag på hur vi kan göra förbättringar utifrån revisorernas rapport, säger Erik Weiman, moderat ordförande i landstingsstyrelsen.

 

Klara Johansson
klara.m.johansson@sr.se