Avstängd biltrafik stoppar inte prostitution, tror tjänstmän

Det går inte att stoppa biltrafiken vid Rosenlund för att komma åt gatuprostitutionen, säger ansvariga tjänstemän i kommunen i ett yttrande till kommunstyrelsen i Göteborg.

På stadskansliet och trafikkontoret anser man att det inte går att stänga av gator av hänsyn till boende i området.
Tjänstemännen tvivlar också på att förbjuden genomfartstrafik skulle minska trafiken, eftersom polisen knappast kan lägga stora resurser på att beivra överträdelser.
Däremot kan service och andra aktiviteter dra mer folk till området på kvällstid så att prostitutionen minskar, tror tjänstemännen, som också vill att en trygghetsvandring görs i området kring Rosenlund för att avgöra vilka åtgärder som behövs med belysning och annat.