Sågverken drar åt bromsen

Efterfrågan på sågade trävaror fungerar som ett mått på konjunkturläget och nu finns tecken på att högkonjunkturen kan vara över. Vid Setra sågverk i Färila minskar nämligen såväl efterfrågan som försäljning och därför dras nu produktionen ned.

Enligt Leif Andersson, platschef vid Setra i Färila ska produktionen minskas med 10 000 kubimeter virke. Det betyder 200 färre timmerbilar in till sågverket och mindre lastning och utskick av främst sågat gran. Redan nu växer lagren i Setra och det ska enligt Leif Andersson motverkas med indraget nattskift och stängt i mellandagarna.
Det är dock inte aktuellt att varsla någon av det 70-talet och efter trettonhelgen ska sågningen enligt planerna gå för full igen.