Unga industriarbetare föredrar Sd

Nästan dubbelt så många industriarbetare skulle rösta på Sverigedemokraterna om det vore val idag än befolkningen i stort. Det visar en opinionsundersökning som tidningarna Dagens Arbete och Expo har låtit göra bland medlemmarna i de tre LO-förbunden IF Metall, Pappers och Grafiska.

Resultatet är en oroväckande tendens tycker Anders Ferbe som är vice ordförande i IF Metall.

– Det är oroande därför att Sverigedemokraterna står för väldigt mycket av det som fackföreningsrörelsen är motståndare till, säger han.

Invandringspolitik och fackets roll
Det är inte bara partiets invandringspolitik som enligt Anders Ferbe är problematisk utan också åsikter som att fackets inflytande är för stort, att MBL, medbestämmandelagen, ska skrotas och att lagen om anställningsskydd, LAS, ska ändras.

Ändå skulle 5,8 procent av de omkring 460 000 medlemmarna i IF Metall, Pappers och Grafiska välja Sverigedemokraterna om det vore val idag och bland dem mellan 18 och 34 år skulle över åtta procent göra det valet.

Det kan jämföras med att väljarsympatierna för Sverigedemokraterna legat på omkring tre procent bland befolkningen i stort sedan valet.

Brustit i tydlighet
Vad beror då industriarbetarnas sympatier för Sverigedemokraterna på? En vilja hos många att hitta enkla svar på svåra frågor, är en allmän förklaring, tror Anders Ferbe, men också att facket brustit i att göra tydligt vad partiet faktiskt tycker i en rad frågor som är viktiga för facket.

Att bekämpa Sverigedemokraterna är en självklar uppgift för facket, enligt Anders Ferbe, och sedan en tid bedriver facket utbildning och projekt bland sina medlemmar om bland annat integration och människors lika värde.

– Grunden för oss är att det egentligen handlar om en djupt ideologisk syn, alltså hur man ser på människor och människors lika värde. Därav tror vi också att om man kan föra ett djupare resonemang med fler medlemmar om detta skulle risken minska för att Sverigedemokraternas inflytande ökar, säger han.

Inga fackliga förtroendeuppdrag
I undersökningen svarar också en majoritet av lokala fackordförande inom LO:s industrifack att de inte tycker att en Sverigedemokrat kan ha fackliga förtroendeuppdrag, en hållning som Anders Ferbe ställer sig bakom.

– Det är inte rimligt att en person med Sverigedemokraternas uppfattningar blir vald som facklig företrädare om hans eller hennes uppfattningar så mycket strider mot de fackliga grundvärderingarna. Det är ett väldigt starkt och bra resultat i den här undersökningen att faktiskt så många av våra fackliga företrädare lokalt tar avstånd från Sverigedemokraterna, säger Anders Ferbe.

Katarina Helmerson
katarina.helmerson@sr.se