Samtliga från Explorer framme i Chile

Alla passagerare och besättningsmän från det sjunkna kryssnings-fartyget Explorer har nu flugits till det chilenska fastlandet. En första grupp har fortsatt till Santiago och därifrån vidare till sina hemländer.

När Explorers besättning kom till Punta Arenas i södra Chile såg representanter för fartygets ägare till att hålla pressen på avstånd.

Förmodligen ville de slippa konfronteras med frågor om hur olyckan kunde få så katastrofala konsekvenser. Det är frågor som de senaste dagarna ställts av flera chilenska journalister.

Istället för att svara på frågor, slussades nu alla snabbt vidare till hotell, där de genomgick läkarundersökning i väntan på att fortsätta till Santiago och därifrån till sina hemländer.

I Chile har annars räddningsarbetet varit orsak till stolthet.

Det var den chilenska marinen som samordnade räddningsarbetet och det faktum att de flesta passagerarna först fördes till en chilensk bas, har lyfts fram för att illustrera att Chile tar sina besittningar i Antarktis på allvar.

Chile har inte bara några få vetenskapliga stationer, utan ordentligt befolkade baser, där det till och med har fötts barn och där det finns skolor så att också barnfamiljer kan bo där.

Det var tack vare Chiles ambition att kolonialisera Antarktis som räddningsarbetet gick så snabbt och smidigt, hävdar chilenska media.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se