Fler sjuka ska tillbaka till jobbet

Nästan 5000 personer i Dalarna som varit sjukskrivna i över två år specialgranskas nu av Försäkringskassan. Syftet är inte att sätta dit människor som är sjukskrivna, utan att ge människor en andra chans, säger Kerstin Forsberg som är projektledare.

Pilaprojektet har kommit till på uppdrag av den förra regeringen och går ut på att försöka få tillbaka fler långtidsjukskrivna i arbete.

– De flesta är positivt inställda till det här. De ser det som en andra chans att komma tillbaka till någon form av sysselsättning, säger Kerstin Forsberg. 

Av de 1500 som försäkringskassan hittills gått igenom har man funnit att 121 personer är så pass friska att de i någon mån kan börja jobba igen.

– Men målet är att betydligt fler ska komma tillbaka i arbete, säger Kerstin Forsberg.

Det är Försäkringskassans handläggare som fattar beslut om den sjukskrivne åter ska stå till arbetsmarknadens förfogande, bland annat efter en medicinsk bedömning av försäkringsläkaren.

Projektet ska vara avslutat sista december 2008.