Bråk om siffror på budgetfullmäktige

SKÅNE. Under måndagen och tisdagen sammanträder Region Skånes fullmäktige i Skånehuset i Kristianstad och de ska bland annat fatta beslut om hur pengarna ska användas nästa år. Och åsikterna går isär. Innebär budgeten en nedskärning på en miljard eller en satsning på vården?

Regionens intäkter är större än någonsin, och den styrande femklövern, med de borgerliga partierna och miljöpartiet ser det som ett tillfälle att samla i ladorna och försöka komma till rätta med lite av den stora skuld som regionen dras med.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna å sin sida tycker att pengarna borde satsas i vården, istället för det sparbeting som man nu lägger på sjukvården.

Och oppositionen får medhåll av de berörda fackförbunden, som samtliga har uttryckt sin oro för vad besparingarna kan komma att betyda.

Längst gick läkarförbundet, som blockerade beslutet om budgeten i regionstyrelsen, eftersom de menar att budgeten innebär en besparing på en miljard kronor, och att den inte går att genomföra utan att försämras vårdkvaliteten drastiskt.

Men majoriteten menar att det går att spara genom att effektivisera och omstrukturera, och planerar också för att lägga ut fler verksamheter på entreprenad på olika sätt.