Länsstyrelsen misstänker LKAB för brott mot miljövillkoret

I LKAB:s senste mätning har sprickorna från gruvan i Kiruna gått snabbare än vad bolaget tidigare räknat med. Järnvägen är nu i rörelse och ett bostadsområde ligger på gränsen till markrörelserna. Länsstyrelsen misstänker att LKAB bryter mot miljövillkoret om markrörelser i samhället.

LKABs miljövillkor innebär att marken får röra sig max en centimeter utanför industriområdet. Men bolagets mätningar från september visar att markrörelserna snuddar vid gränsen till lägenhetsområdet Ullspiran, som är planerat att flyttas först 2013, och att järnvägen rör sig ett par centimeter.

- Det är mycket som talar för att man inte klarar av att hålla det villkor man har idag, säger David Berggård som jobbar med gruvtillsyn på länsstyrelsen.

Men länsstyrelsen har inte gjort någon speciell tillsyn på deformationerna i Kiruna.

- Vi har fört diskussioner med bolaget, men vi har inte fått en fullständig bild av situationen. Det som bland annat har varit oklarheter kring är olika bud om hur väl man har kunnat mäta markrörelserna, säger David Berggård.

LKAB har nu ansökt om ett nytt villkor för marksprickor, som tillåter mycket kraftigare rörelser än idag.