Uppdrag: Rädda hällristningarna!

För att rädda kvar länets 31 hällristningar till framtiden och inte vittra sönder har det nu påbörjats flera projekt som syftar till att kunna skydda och bevara de flera tusen år gamla bilderna. De flesta bilderna finns i Västervik.

Veronica Palm arkeolog i Västervik säger att redan har elva av ristningarna rengjorts, dokumenterats och fått en vårdplan och så småningom ska samma sak sker med de resterande.

- Bara det här räcker inte för att rädda kvar hällristningarna, men det är en början, ett steg i rätt riktning, säger Veronica Palm till Sveriges Radio Kalmar.

Av de 31 hällristningarna i länet ligger 28 i Västerviks kommun.

På riksantikvarieämbetet varnar man för att delar av våra fornminnen riskerar att vittra bort på grund av olika miljöförstöringar om ingenting görs.