Inflammationer risk vid tandimplantat

Behandlingar med tandimplantat håller varken livet ut eller är helt riskfria. Det visar en färsk studie från institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin.

Enligt den orsakar minst var fjärde implantat en svår inflammation i tandköttet, så kallad peri - implantat.

- Detta är något som många tandläkare - och ännu fler patienter - är helt ovetande om, säger Tord Berglundh professor vid Sahlgrenska akademin.