Större parkering behövs vid Broa

Vägverket vill ha undantag från strandskyddsbestämmelserna för att göra en större parkeringsplats vid färjan vid Broa på Fårö i anslutning till toalettbyggnaden.

Dagens parkeringsplats räcker inte längre till för alla som pendlar mellan Fårö och Gotland, uppger Vägverket.

Och vill därför asfaltera en parkeringsplats för tolv bilar vid färjeläget i Broa.