Övriga partier emot färre ledamöter

Det är bara de moderata ledamöterna på östgötabänken som skulle kunna tänka sig att ta bort hundra ledamöter från riksdagen. Övriga östgötska ledamöter vi talat med, tycker inte att riksdagen bör minskas.

Bakgrunden till det moderata förslaget är en vilja att göra varje röst mer värd.

Av länets femton riksdagsledamöter har elva svarat på vår fråga om antalet ledmöter ska minska. Det är de moderata ledamöterna på östgöta bänken som skulle kunna tänka sig att ta bort hundra ledamöter, men de andra borgeliga ledamöterna från länet anser att de 349 personerna som sitter i riksdagen idag är väl avvägt. Centerpartisten Staffan Danielsson anser att antalet ledamöter är väl genomtänkt:
- Jag tycker det fungerar rätt bra idag. Jag utesluter inte att vi kan diskutera, men jag tycker vi ligger bra till idag, menar han.

På moderaternas stämma i oktober antog partiet att 249 ledamöter i riksdagen är ett rimligt antal, det är minskning med 100 personer. Moderaten Henrik von Sydow tycker att varje röst skulle bli mer värd med färre ledamöter och att de förtroendevalda skulle bli mer synliga. Något som bland andra partikollegorna Andreas Norlén i Motala och Gunnar Axén i Norrköping håller med om.

Men folkpartisten Karin Granbom menar att färre ledamöter skulle leda till att närheten och kontakten mellan väljare och förtroendevalda skulle minska. Hon tror inte heller att det skulle innebära någon ekonomisk besparing eftersom det skulle behövas fler tjänstemän för att hjälpa de ledamöter som blir kvar.

Kristdemokraten Yvonne Andersson tycker det är viktigt att även mindre partier blir representerade och på så vis kan få påverka samhällsutvecklingen:
- Jag ser ju möjligheten att vårt parti, fast vi inte har så stort stöd som vi skulle vilja ha, får vara med i många sammanhang och lägga ner arbete för att göra vår röst hörd i de sammanhangen, menar hon.

Maria Turdén/Marie-Louise Kristensson
maria.turden@sr.se