Ishall i stort behov av renovering

Ishallen i Olofström ska rustas upp för 4,5 miljoner kronor nästa år.

Men kommunens fastighetsingenjör Håkan Håkansson tror att det behövs ytterligare två eller tre miljoner kronor, skriver Sydöstran.

Listan över vad som behöver åtgärdas är lång. Det är bland annat ventilationsanläggningen och kylanläggningen som behöver åtgärdas. Men också renovering av omklädningsrummen och en ny sarg behövs i Olofströms snart 40 år gamla ishall.