Oppositionen protesterar mot gasledning

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet vill att regeringen agerar mot företaget Nordstream när det gäller den rysk-tyska gasledning som planeras att dras på Östersjöns botten.

De tre partierna vill att den svenska regeringen ska kräva att en alternativ sträckning över land utreds. En sådan sträckning skulle vara mer miljövänlig anser oppositionspartierna. Oppositionspartierna vill också att regeringen ska ta avstånd från planerna på att bygga en gren av gasledningen till Sverige.