Diskussioner om siffor i fullmäktige

På måndagen inleder Region Skåne ett sammanträde i fullmäktige där politikerna bland annat ska fatta beslut om hur pengarna ska användas nästa år. Åsikterna om hur siffrorna ska tolkas går grovt isär.

Mycket av diskussionen på sammanträdet kommer antagligen att handla om siffror, hur de ska tolkas och vad de egentligen betyder.

Regionens intäkter är större än någonsin och den styrande femklövern, med de borgerliga partierna och miljöpartiet, ser det som ett tillfälle att spara och försöka komma till rätta med lite av den stora skuld som regionen har.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna å sin sida tycker att pengarna borde satsas i vården istället för det sparbeting som man nu lägger på sjukvården.

Oppositionen får medhåll av de berörda fackförbunden, som samtliga har uttryckt sin oro för vad besparingarna kan komma att betyda. Längst gick läkarförbundet. Förbundet blockerade beslutet om budgeten i regionstyrelsen, eftersom de menar att budgeten innebär en besparing på en miljard kronor och att den inte går att genomföra utan att försämras vårdkvaliteten drastiskt.

Men majoriteten menar att det går att spara genom att effektivisera och omstrukturera. Bland annat vill den lägga ut fler verksamheter på entreprenad på olika sätt.