Högtryck i skogen just nu

Stigande virkespriser både på massaved och sågade produkter gör att det råder högtryck i skogen just nu och det slutavverkas som aldrig förr.

På sju år har avverkningarna ökat med nästan 60 procent.

Det finns många orsaker till ökningen. Det finns till exempel mycket mindre importtimmer till massaindustrin och sågverken.

Dessutom har efterfrågan på biobränsle stigit.