Inga speciella dagjobb för ensamstående

Folkpartiet i Eskilstuna kommun, vill att alla ensamstående föräldrar med små barn som arbetar för kommunen ska erbjudas möjligheten att enbart jobba dagtid. Men vuxennämnden i kommunen menar att det är omöjligt att få det hela att fungera i praktiken.

I det yttrande som kommer att ligga till underlag för det slutgiltiga beslutet i frågan, skriver nämnden att förslaget skulle kräva så stor omorganisationer att det i praktiken vore ogenomförbart.

Folkpartisten Kerstin Lindroos, som sitter i Vuxennämnden, säger att det här tyder på att Eskilstuna kommun inte bedriver någon human personalpolitik.

– Motionssvaret i Vuxennämnden är fullständigt kallsinnigt, säger Kerstin Lindroos (fp).

Den samlade grön-blå oppositionen reserverade sig mot beslutet.