Örebropolisen tar för få DNA-prov

Polisen i Örebro län är dålig på att topsa, det vill säga ta DNA-prov på misstänkta brottslingar, och det trots att en ny lag ger ökade möjligheter till det. Enligt Örebropolisens informationschef Torbjörn Carlson har Rikspolisstyrelsen varit otydlig och juristerna gjort olika tolkningar.

DNA-prov eller så kallad topsning, kan tas på alla som är skäligen misstänkta för ett brott som kan leda till fängelse. Men även personer som är viktiga för en utredning kan tvingas lämna ett DNA-prov.

I Örebro län topsades drygt 700 personer förra året, men det finns en kapacitet att göra nästan dubbelt så många. Proven skickas sen till SKL, Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping.

Eftersom oväntat få prov tas, både i Örebro och på en del andra polismyndigheter, så finns det nu outnyttjad kapacitet på SKL för att ta emot och analysera de här proverna, det säger Eva Mari Törnström som är informationschef på SKL i Linköping.

Men nu har det kommit nya direktiv. SKL tillsammans med rikspolischefen och åklagarmyndigheten uppmanar nu landets poliser att ”tosa mera” och det tänker även Örebropolisen anamma enligt Torbjörn Carlsson.