Stark kritik mot ofullbordad Västkustbana

Ledande kommunpolitiker i Skåne, Halland och Västra Götaland är starkt kritiska till att Västkustbanan fortfarande inte är färdigutbyggd.

”Det är något allvarligt fel i planeringen av infrastruktur” skriver de i en gemensam debattartikel i Göteborgs-Posten idag.

Författarna klagar över att det saknas samordning mellan trafikverken, och att staten inte längre känns som en pålitlig part i förhandlingarna om järnvägar.

Beslutet om fullt utbyggd Västkustbana, som då gällde dubbelspår mellan Göteborg och Lund, togs av en borgerlig regering i början på 1990-talet. Nu säger planerna att bygget är färdigt tidigast 2023, det vill säga 30 år efter det att beslutet fattats.

Debattartikeln har undertecknats av de som sitter som ordförande i kommunstyrelserna i Kungbacka, Varberg, Halmstad och Falkenberg.