Förhållandena för flyktingar ska förbättras

Många irakier som kommer till Sverige och söker asyl ska kunna få besked om uppehållstillstånd inom två veckor. Det är Migrationsverket i Flen som ska göra utredningarna. Projektledaren Lars Carlstedt tror att det här satsningen kan underlätta för många.

– Vi vill finna nya former för att hantera en massiv inströmning av assylsökande, säger Lars Clarstedt.

Det nya projektet är tänkt att starta vid årsskiftet. Det som krävs idag är att man kan visa att man är irakier och att man är förföljd på något sätt.

Idag tar det i genomsnitt 7-8 månader innan irakier får besked om uppehållstillstånd. När projektet startar vid årsskiftet kommer nyanlända asylsökande som bedöms kunna snabbutredas, att kunna välja om de vill det.

200 asylsökande åt gången kommer att bo på anläggningen i Flen. Skulle det sedan visa sig att någon inte går att snabbutreda, då flyttas personen till en annan anläggning i landet.

För det här projektet får Sverige EU-pengar, för att man enligt Lars Carlstedt anser att det är viktigt att kunna ta emot stora flyktinggrupper så snabbt som möjligt. I år räknar migrationsverket med att Sverige tar emot cirka 18 000 irakier och nästa år ungefär lika många.

Imadaldin Dawood från Bagdad kom till Sverige för drygt två månader sen och bor nu på anläggningen i Flen, i väntan på besked om uppehållstillstånd. Hans fru och sex barn är kvar i Jordanien. Han tycker att projektet är bra, även om han fått veta att han inte kan vara med, eftersom det bara gäller dem som kommer sen projektet startat.

– Det är jobbigt att vänta på ett besked. Jag önskar att jag kunde vara med i projektet, säger Imadaldin Dawood.

Han säger att det är jobbigt att vänta på att ett besked och att han önskar att han kunde vara med i projektet. Han är inställd på att han vill stanna i Sverige och har redan börjat lära sig svenska på egen hand. Han är utbildad ingengör och vill ut och jobba så snart som möjligt. Men den närmaste framtiden är osäker.

I och med det nya projektet måste de som bor på anläggningen idag snart flytta till en annan anläggning eller annat boende, för att ge plats för de som ska snabbutredas.

Ingela Martinsgård
ingela.martinsgard@sr