Populärt mobiltelefonssystem i glesbygd försvinner

Om en dryg månad går en telefonepok i graven när det första landsomfattande mobila nätet, NMT, upphör att gälla. Telia lägger ner systemet och telefonerna blir oanvändbara.

För många som bor eller jobbar en bit från dom stora vägarna, på landsbygden eller i skärgården har NMT varit enda fungerande telefonsystemet.

Torbjörn Carlsson som säljer lantbruksmaskiner i södra länsdelen har använt sin gamla telefon in i det sista eftersom dom nya näten är så begränsade.

- Vissa områden på landsbygden är det svårt med GSM-näten. Dom bara klipper. Det är ofta då man kör av dom stora vägarna, säger han.

NMT har använts i 25 år men anses nu har nått sin tekniska livslängd och Post och Telestyrelsen sålde därför frekvensen 450 mhz på auktion, företaget Nordisk Mobiltelefon, som fiffigt nog förkortas till NMT, bjöd högst 86 miljoner kronor och tänker fortsätta sända på en våglängd som passar perfekt i ett land som Sverige menar VD:n Rickard Slunga.

Nordisk Mobiltelefon satsar framförallt på mer avancerade tjänster och det kommer krävas en helt ny typ av abbonemang och även nya telefoner för att kunna ringa med dom på NMT-nätet framöver, när väl företaget testkört nätet.

Dagens dominerande system GSM och 3G som sänder på dubbla, fyrdubbla elller ännu högre frekvenser har som ambition att bygga ut sina system för att möta den nya konkurensen men har än så länge svårt att nå ut i glesbyggden.