Jägare kvar på IVA

Den man i trettioårsåldern som vådasksköts av sin far i Åseletrakten i samband med jakt, vårdas fortfarande på Intensivvårdsavdelningen vid Norrrlands universitetssjukhus.