Samverkansgrupp kring Vänern bildas

En stor fråga i framtiden är hur man ska kunna reglera Vänerns vattennivå. 12 av de 14 kommunerna som finns runt sjön kommer att formellt bilda en samverkansgrupp, erfar SR Radio Väst.

Målet är att minimera riskerna för att klimatförändringarna ska ödelägga bebyggd och odlad mark längs vänerkusten.